Mecnun

Büyücü

Baş Rahibe

İmparatoriçe

İmparator

Baş Rahip

Aşıklar

Savaş Arabası

Güç

Münzevi

Kader Çarkı

Adalet

Asılmış Adam

Ölüm

Denge

Şeytan

Kule

Yıldız

Ay

Güneş

Son Hüküm

Dünya

Asaların Ası

Asa İkilisi

Asa Üçlüsü

Asa Dörtlüsü

Asa Beşlisi

Asa Altılısı

Asa Yedilisi

Asa Sekizlisi

Asa Dokuzlusu

Asa Onlusu

Asaların Uşağı

Asaların Şövalyesi

Asaların Kraliçesi

Asaların Kralı

Kılıçların Ası

Kılıç İkilisi

Kılıç Üçlüsü

Kılıç Dörtlüsü

Kılıç Beşlisi

Kılıç Altılısı

Kılıç Yedilisi

Kılıç Sekizlisi

Kılıç Dokuzlusu

Kılıç Onlusu

Kılıçların Uşağı

Kılıçların Şövalyesi

Kılıçların Kraliçesi

Kılıçların Kralı

Kupaların Ası

Kupa İkilisi

Kupa Üçlüsü

Kupa Dörtlüsü

Kupa Beşlisi

Kupa Altılısı

Kupa Yedilisi

Kupa Sekizlisi

Kupa Dokuzlusu

Kupa Onlusu

Kupaların Uşağı

Kupaların Şövalyesi

Kupaların Kraliçesi

Kupaların Kralı

Tılsımların Ası

Tılsım İkilisi

Tılsım Üçlüsü

Tılsım Dörtlüsü

Tılsım Beşlisi

Tılsım Altılısı

Tılsım Yedilisi

Tılsım Sekizlisi

Tılsım Dokuzlusu

Tılsım Onlusu

Tılsımların Uşağı

Tılsımların Şövalyesi

Tılsımların Kraliçesi

Tılsımların Kralı